این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد 
• ...
  چاپ مقالات ISI وISC

نکات بسیار مهم جهت ارسال مقالات
پژوهشگران محترم بالابردن سطح مطلوبیت کنفرانس مستلزم همیاری و همکاری ثبت نام کنندگان از ابتدای ثبت اطلاعات تا پایان برگزاری کنفرانس می باشد. در غیر اینصورت علی رغم کلیه تلاش های شبانه روزی عوامل دبیرخانه رضایت 100 درصدی شرکت کنندگان فراهم نخواهد شد. لذا خواهشمند است با رعایت نکات زیر دبیرخانه کنفرانس را یاری نمائید.
1394/06/21 ادامه مطلب


ارسال مقالات به دو زبان فارسی و لاتین
کلیه نویسندگان مقالات میتوانند ، مقالات خود را به دو زبان فارسی و لاتین ارسال کنند. مبتنی است مقالات به هر دو زبان داوری خواهند شد و در صورت پذیرش میبایست در روز کنفرانس مقاله پذیرش شده ارائه شود
1394/06/21 ادامه مطلب


چاپ کلیه مقالات پذیرفته شده در مجلات آی اس آی و آی اس سی
کلیه نویسندگان عزیزی که مقاله آنان در کنفرانس به صورت ارائه شفاهی، ارائه مجازی و پوستر پذیرفته می شود .میتوانند برای چاپ در مجلات ISI و ISC اقدام فرمایند. مبتنی است شرایط و نام مجله بعد از پذیرش مقالات و ثبت نام کاربران محترم در کنفرانس اعلام خواهد شد.
1394/06/21 ادامه مطلب


انواع مقالات (شفاهی، مجازی و پوستر)
در چهارمین کنفرانس جامعه شناسی و علوم اجتماعی مقالات به دو شکل الف- ارائه (شامل شفاهی و مجازی) و ب- پوستر ارائه خواهد شد. بر این اساس توضیحاتی در رابطه با تفاوت این سه روش ارائه و نحوه تنظیم فایل نهایی مقالات در کنفرانس ارائه شده است: (در ادامه مطلب
1394/06/21 ادامه مطلب


  محورهای همایش

جامعه شناسی نظری-مفهومی
روش شناسی علوم اجتماعی
آسیب شناسی اجتماعی
رفاه اجتماعی
جامعه شناسی سلامت و پزشکی
جامعه شناسی ارتباطات
جنسیت و خانواده
تاریخ های مهم

دبیرخانه کنفرانس


چهارشنبه 05 آبان ماه 1395

تا همایش ...

0-1

پوستر کنفرانس
حامیان علمی
حامیان رسانه ای